Nummer 3, maart 2001

In dit nummer van Bin ie d'r één van Nekkers ? onder andere:

Van de redactie

De familiedag

Wie zoeken we nog?

Veel USA-nieuws

E-mail service, later website

Steun onze activiteiten

_______________________________________________

                                                   Soest, maart 2001

Van de redactie:

 

Dit is het derde nummer van ‘Bin ie der één van Nekkers?’. Het eerste nummer verscheen in 1997 en werd aan een honderdtal geïnteresseerden (de meesten met achternaam Nekkers) gestuurd. Deze nieuwsbrief verschijnt in twee talen.

Vanaf 2001 vragen wij een kleine jaarlijkse bijdrage ter bestrijding van de druk- en verzendkosten. Op de familiedag hebben de eersten zich hiervoor gemeld en verderop in dit nummer vraag ik u deze bijdrage over te maken op een speciaal Nekkers-gironummer.

 

Veel leesplezier,

 

Peter Nekkers
Vredehofstraat 16, 3761 HB, Soest, 035-6023350

_______________________________________________

De eerste familiedag…

 

Drie keer kan je ervan genieten, van deze eerste familiedag. Eerst de voorbereidingen. Dan de dag zelf en nu de nabeschouwing. We kunnen nu wel zeggen, dat het veel meer werk is dan gedacht. Er zijn opeens meer dan honderd inschrijvingen, en wij (Jan en ik) gaan voorzichtig uit van dertig à veertig. Omdat de zaal er wel honderd kan hebben laat Jan de inschrijvingen tot dat aantal oplopen.

 

Voor iedere deelnemers wordt er een stamboom op grote rollen papier getekend. Deze rollen komen in de gezellige zaal van het pannenkoekenrestaurant van Jeanet en Eric Kemperman-Nekkers in het dorp Kranenburg te hangen.

 

Op de rollen zijn ook archiefstukken zichtbaar van voorouders van de deelnemers. En zo kan eenieder zien, hoe hij of zij afstamt van Pieter Neckar, die in 1682 in Zutphen met Maria Smidts uit Bredevoort trouwt.

 

Daar ontstaan ook de problemen: mevrouw H. van Det-Nekkers uit Terborg is niet zomaar te plaatsen. Het blijkt bij nader onzerzoek, dat haar vader Johannes Wilhelmus (nu 85 jaar) niet in het archief bekend is. Door overleg vooraf blijkt dat toch nog mogelijk, en op de dag zelf ziet Johannes Wilhelmus in ons archief, dat hij nog meer zusters had dan hij dacht. En we krijgen van Jan Heico Nekkers uit Gennep bericht, dat zijn overgrootvader ook uit zijn derde huwelijk nog een zoon heeft (Berend Willem), en dat die Berend ook twee nakomelingen heeft. Hij is de schoonvader van mevr. Nekkers-Abbink en de vader van mevr. Meinen-Nekkers, beiden aanwezig in Kranenburg. Net op tijd kunnen we hun stambomen nog intekenen en is iedereen op de juiste plek. Er zijn geen losse blaadjes meer (op de familiedag althans…).

 

Het gehele archief bestaat uit zo`n twintig boeken en is in de zaal opgesteld. Per Nekkers-voorouder is er een stamblad met zo mogelijk documenten over geboorte, huwelijk, militaire dienst, overlijden etc. En dan is er het flappen-boek, een door Jan aangelegde ingenieuze presentatie van alle generaties, waarbij men in één overzicht zijn / haar afstamming ziet. Men kan daar ook in de computerbestanden kijken. En, meegebrachte documen-ten kunnen ter plekke worden gekopieerd.

 

De agenda voor de familiemiddag wordt ingevuld met een kleine uiteenzetting van hoe deze dag tot stand kwam en hoe het archief in de afgelopen jaren is gegroeid. En verder hoef je voor honderd familieleden (het zijn Nekkers-en) niet veel te organiseren. Er is koffie met krentewegge, er zijn drankjes en er is natuurlijk de pannenkoek.

 

De middag zelf. Vanaf half twee komen ze binnen, vanuit alle windstreken en van alle leeftijden. De jongste is één jaar oud, de oudsten 85. En alles ertussenin. Ieder krijgt een naamplaatje in de kleur van zijn / haar tak. Voor de afstammelingen van elk van de drie zonen van Harmen
(hij had veel meer kinderen, maar deze drie zonen gaven hem de nakomelingen met de achternaam Nekkers) was er een eigen kleur voor de naamplaatjes gekozen. En dan vermeldt het naamplaatje ook nog de naam (vanzelfsprekend), het generatienummer en het gezinsnummer binnen de generatie. Met deze codes is het zoeken in de archieven ineens heel eenvoudig. En, als je dezelfde kleur hebt, is het makkelijk een praatje te maken met de buren aan tafel. Want, laten we eerlijk zijn, wat kennen we weinig familieleden van die honderd…

 

De uren van gezellig kletsen, in de archiefboeken pluizen en navraag doen over bepaalde familieleden vliegen snel voorbij. Oude contacten worden hersteld en nieuwe worden gelegd. Steeds gaan er groepjes van 20 mensen naar het restaurant om van hun pannenkoek te genieten (ze zijn echt lekker, daar bij Jeanet…).  En de ouderen vinden het inmiddels borreltijd.

 

Na vijven gaan de eersten huiswaarts. De kleintjes krijgen een knuffelbeest, dat om hun veiligheidsgordel wordt bevestigd (we denken weer aan het nageslacht) en alle anderen krijgen een sleutelhanger met een passende inscriptie als aandenken. De organisatoren hebben de spullen ingepakt en nog even “ge-evalueerd” onder het genot van een drankje.

 

Wat is de oogst van deze familiedag?

 

q       waardering van de deelnemers (leuk, een goed initiatief, wat zijn er veel Nekkers-en!…);

q       ter plekke nieuwe informatie voor het archief (kopie van trouwboekje, foto van opa);

q       ter plekke nieuwe informatie over mensen voor de computer (ik ben allang getrouwd en heb kinderen, ik ben gescheiden van die vent…);

q       Geralt bracht een uitdraai van een web-site mee, waarop meer dan 150 familieleden staan, die nu onder de naam Neckers in de Verenigde Staten wonen. En, dat zijn familieleden, afstammelingen van de groep Winterswijkers, die tussen 1840 en 1850 emigreerden;

q       er zijn afspraken voor onderlinge contacten gemaakt;

q       een flink aantal deelnemers heeft zich bereid verklaard een kleine bijdrage voor ons familieblaadje te willen geven, dus, we kunnen doorgaan.

De gastvrijheid van Jeanet en Eric maakt het denken aan een volgende bijeenkomst gemakkelijk…

_______________________________________________

Bijnaam

 

Op de familiedag vroegen we wie de bijnaam Pijpje Drop kent. Het zou gaan om een jongeman in Lochem, die in zijn schooltijd zo genoemd werd. Mevrouw van Det- Nekkers uit Doetinchem weet het antwoord. "Pijpje drop" was een zoon van Ab (w.s. Albert) Nekkers (1902-1961) en Geesken Maria Gerritsen uit Lochem. Dit echtpaar had  3 zoons: Jan Martinus (1929-1986, machinist, later wonende te Dordrecht, Johannes Martinus (1932-1989, eigenaar van supermarkt in Driehuis bij IJmuiden) en Bennie (Bernard Geert). Bennie werd pijpje drop genoemd. Hij leefde van 1941-1968.

Bennie is derhalve de jongste oom van Ron uit Beverwijk (die met zijn gezin aanwezig was in Kranenburg).

_______________________________________________

Wie missen we nog?

 

We zijn nog op zoek naar Bea en Esther.

 

Bea trouwt op 8 okt. 1999 in Kasteel Ruurlo met Frans Wittenberg, na eerst 5 jaar in Lochem (Rosmolenstraat 40) te hebben samengewoond. Dit staat in hun  huwelijks advertentie. Wie is nu Bea? En van wie is zij er één? Wie weet het? 


Esther Hurkmans-Nekkers werkt voor een trainings- en adviesbureau Schouten & Nelissen, en geeft les in Persoonlijke Effectiviteit. 

 

Wie kent deze dames? Laat het ons weten, svp. Volgende keer meer (want we missen er nog wel een paar).


Steun onze activiteiten

 

Tijdens de familiedag vroegen we om een kleine bijdrage van 5 gulden per jaar om de toekomstige uitgaven van dit familieblaadje mogelijk te maken. Dat geld komt in een speciaal potje en wordt gebruikt voor de aankoop van postzegels en voor de kopieerkosten. De volgende personen / families hebben al ingeschreven:

·         A.J. Nekkers, Zwolle

·         J.A. Nekkers, Apeldoorn

·         J.G. Nekkers, Zutphen

·         D. Nekkers, Zutphen

·         M. Kroon-Nekkers, Tiel

·         F.J. Schoonbergen-Nekkers, Ane

·         M. Huetink-Nekkers, Borne

·         J.H. Bouland-Nekkers, Roswinkel

·         L. Nekkers, Hilversum

·         M.N. van Bodegraven-Nekkers, Wierden

·         G. Nekkers, Almelo

·         J.W. Heerink-Nekkers, Almelo

·         M.D.G. Nekkers, Utrecht

·         M.G. Jansen-Nekkers, Almelo

·         J.A. Nekkers, Amsterdam

·         A.J. Nekkers, Hengelo(G)

·         J.W. Nekkers, Lochem

·         H. van Det-Nekkers, Doetinchem

·         G.J.A. Nekkers, Warnsveld

·         G. Nekkers, Warnsveld

·         H.J. Nekkers, Nijmegen

·         G. Nekkers, Hengelo(O)

·         D.J. Brilman-Nekkers, Winterswijk

·         J. Nekkers, Winterswijk

·         J.H. Nekkers, Gennep

·         R. Nekkers, Beverwijk

·         D.J.G. Nekkers, Winterswijk

·         G. Nekkers, Zutphen

·         J.H. Nekkers, Winterswijk

 

Ons verzoek: wilt u, hier genoemd of nog niet genoemd, dit blaadje in het komende jaar (blijven)  ontvangen, gireer dan 5 gulden naar het nieuwe (speciaal hiervoor geopende) gironummer 8959451 t.n.v.  P. Nekkers, Soest. Eén abonnement per huisadres is natuurlijk al voldoende.

U komt dan op de verzendlijst.

_______________________________________________

E-mail service en website

De eerder aangekondigde email service wordt eenvoudiger en de nieuwe Internet website service is bijna klaar.

·         Vanaf nu kunt u via email vragen / opmerkingen / nieuwtjes sturen naar: PETER@NEKKERS.COM

·         Dit is wel het eenvoudigste adres wat we ons kunnen wensen. Maar het kan nog simpeler wanneer u op de website (zie verderop) op de mailfunctie drukt.

·         De website is nu bijna klaar. Hij is al ‘in de lucht’ en bezoekbaar, maar nog niet compleet van informatie voorzien. Daar wordt nog aan gebouwd (door mijn dochter Liesbeth en mijzelf). De website gaat heten www.nekkers.com  Ook een zeer eenvoudige naam. U hoeft het niet eens op te schrijven (als u tenminste uw achternaam kunt onthouden).

_______________________________________________

Stadsarchief Zutphen

Er was onlangs een leuke bijeenkomst in de middeleeuwse Burgerzaal in Zutphen over het militaire verleden van Zutphen, en aangezien de eerste Nekkers-en wellicht huursoldaten waren, heb ik daar in de Burgerzaal rondgekeken. Helaas, ik ontdekte geen gegevens over roemruchte voorvaderen met hun heldendaden…..maar ik kwam wel op het spoor van een voor onze familie belangwekkende bron, het mooie stadsarchief van Zutphen. Dat is gevestigd in één der oudste gebouwen van Zutphen, het Gasthuis in de Spiegelstraat nummer 13. Een paar dagen later ben ik er op bezoek geweest, om eens na te gaan, hoe de oudste sporen eruitzien..

Basis voor mij is de brief, die Wouter Sonderen (zoon van een Nekkers) in 1995 van hetzelfde stadsarchief kreeg. Uit die brief en de mondelinge uitleg in het Stadsarchief wordt duidelijk, dat:

 

- ons aller voorvader Harmen eigenlijk Hermen Neckers heet, en op 20 mei 1716 in de Broederenkerk te Zutphen (een prachtig gebouw, nu openbare bibliotheek) is getrouwd met Berendina Straatmans.

- ze beiden in Zutphen wonen en het hun eerste huwelijk is. Er worden geen ouders vermeld.

- er keurige huwelijksregisters van (bijvoorbeeld) 1608-1811 bestaan. Daar staan in: Berendina Nekkers (1795), Dora Nekkers (1789), Harmina Nekkers (1784) en Peter (Pijter) Necker (4 juni 1682).

- dat de vrouw van laatstgenoemde Peter van Bredevoort komt. Daar is zij weduwe geworden. En daarom wordt het huwelijk zowel in Zutphen als in Bredevoort afgekondigd.

- dat er diverse redenen bestaan om aan te nemen, dat Peter de vader van Hermen is. De naam komt namelijk weinig voor in Zutphen, en we zien de naam terugkomen bij de kinderen van Hermen.

- er reeds in 1481 (12 jan) een Henrick Necker (later verbeterd tot Necken) ingeschreven werd in het burgerboek van 1478-1715. Een burgerboek wordt ook wel Poorterboek genoemd. Hierin werden mensen genoteerd die permanent handel wilden drijven of een beroep wilden uitoefenen en daarom het burgerrecht dienden te bezitten. Men werd dan Poorter en verkreeg (tegen betaling) het Poorterschap (en daarna werd men ook belastingplichtig). Henrick werd met enkele anderen ingeschreven voor één schild (munt).Volgens het archief geldt zo´n inschrijving voor mensen die van elders kwamen en iets bezaten. Dat laatste houdt in dat het geen landlopers zijn, maar echte burgers.

Een schild (als munt) is de Nederlandse benaming voor diverse Franse munten uit de periode voor de Franse Revolutie.

Jan Nekkers uit Amersfoort heeft  kunnen vinden (dank hiervoor):

·         een schild is een gouden écu (écu d'or, ingevoerd in 1337) van Filips VI, koning van Frankrijk van 1328-1350. Het jaar 1337 is het begin van de Honderdjarige Oorlog. Toen ingevoerde Franse munteenheden zijn nog heel lang gehandhaafd onder de opeenvolging van allerlei Franse koningen uit verschillende huizen (van Valois, Anjou, Berry, Bourgondië.) Overigens wordt in 1481 Gelre weer aan Maria van Bourgondië onderworpen.

·         een schild is een zilveren écu (écu d'argent of écu blanc, ingevoerd onder Lodewijk XIII (1610-1643) Gezien de invoeringsdata lijkt het er sterk op dat Henrick betaald heeft met een écu d'or.

NB: hoeveel een schild waard was weten we niet.

Het lidmaatschap van een gilde is alleen voorbehouden aan poorters. Interessant is nu om te kijken of Henrick Necker ook lid was van een gilde. Gilden zijn ambachtelijke beroepsorganisatie met een belangrijk sociaal-economische functie. Het zijn aanvankelijk zelfstandige organisatie ter bescherming van de economische belangen van de leden. Die belangen verdedigen ze o.a. door de gildedwang en gildemacht. Door middel van deze dwang kunnen ze tot in detail de productie binnen hun ambacht regelen, met de macht houden ze concurrentie buiten de stadspoort. Wil Henrick Necker dus z'n beroep/vak uitoefenen in Zutphen dan moet hij wel lid zijn geweest van een gilde. Gilden hadden, tot de 15e eeuw, nogal wat invloed op het stadsbestuur. Gilden hebben tot het eind van de 18e eeuw bestaan. Een van de taken is het (financieel) zorgdragen voor nabestaanden (vrouw/kinderen) van overleden leden. Leden van een gilde beschikken (vanaf de 16e eeuw) over een gilde penning. Een koperen of tinnen penning, soms voorzien van naam of nummer of een afbeelding van gereedschap of werkplaats.

In veel archieven liggen nog Gilde-boeken.

 

Wat leren we hiervan? Eigenlijk dat er:

1.        een ouder Nekkers-spoor is (1481), waar vooralsnog geen aansluiting mee kan worden gemaakt;

2.        de rol van Bredevoort wellicht overschat is, en dat Zutphen meer nadruk in onze familiegeschiedenis moet krijgen.

_______________________________________________

De Amerikanen

 

Zoals gezegd, bracht Geralt op de familiedag een uitdraai van een web-site mee, waarop meer dan 150 familieleden staan, die nu onder de naam Neckers in de Verenigde Staten wonen. En, dat zijn familieleden, afstammelingen van de groep Winterswijkers, die tussen 1840 en 1850 emigreerden; ze zitten nu in de familiecomputer en horen erbij; in de nabije toekomst zal ik contact met onze USA-familieleden opnemen, om na te gaan hoe we deze grote groep familieleden gaan betrekken bij onze activiteiten. Wellicht een familiedag aan de andere kant van de Atlantische Oceaan? Misschien heeft iemand van onze familie daar wel een “pancake-house”.

 

Door ruimtegebrek kan de lijst met amerikanen hier niet worden afgedrukt. Een volgende keer dan maar.

_______________________________________________